Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2017/2018

Ustalony został harmonogram prowadzenia naboru na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Brwinów. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
W dniach 4-19 kwietnia 2017 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Brwinów.

Dokumenty do pobrania:

ikona-wordInformacje ogólne o rekrutacji
ikona_pdfInformacje ogólne o rekrutacji
ikona-wordHarmonogram rekrutacji
ikona_pdfHarmonogram rekrutacji
ikona-wordWniosek o przyjęcie do przedszkola
ikona_pdfWniosek o przyjęcie do przedszkola
ikona-wordZałącznik do wniosku o przyjęcie do przedszkola
ikona_pdfZałącznik do wniosku o przyjęcie do przedszkola
ikona-wordDeklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
ikona_pdfDeklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
ikona-wordOświadczenie woli
ikona_pdfOświadczenie woli
Print Friendly, PDF & Email