Kontakt

Skontaktuj się z nami:

Zespół Szkół Ogólnokształcących
-Szkoła Podstawowa nr 2
-Liceum Ogólnokształcące

05-840 Brwinów
ul. Żwirowa 16

Tel.: 22 729 57 71

Numery wewnętrzne:

21 – SEKRETARIAT GŁÓWNY (SP)

25 – PEDAGOG, PSYCHOLOG (SP)

27 – KIEROWNIK GOSP

28 – PIELĘGNIARKA

31 – SEKRETARIAT (LO)

36 – PEDAGOG (LO)

39 – ŚWIETLICA PRZY STOŁÓWCE kl. II-III

40 – HALA SPORTOWA

42 – STOŁÓWKA

43 – BIBLIOTEKA

51 – ŚWIETLICA PODŁUŻNA (sala 26) kl. I-II

 22 738 26 17    OŚWIATA

22 738 26 45     KSIĘGOWA

Faks: 22 729 61 97
Email: szkola@zsobrwinow.pl

S E K R E T A R I A T
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
czynny dla interesantów:

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK – 8.00 – 16.00
piątek – dzień wewnętrzny

Godziny przyjmowania interesantów
Dyrektor Z. Kowalczyk:
wtorek 14.00 -15.00
czwartek 9.00 – 10.00
Wicedyrektor A. Jackowska:
pon. 9.00 – 10.00
wtorek 9.00 – 10.00
Wicedyrektor A. Baecker:
środa 9.00 – 10.00
czwartek 14.30 – 15.30

Istnieje możliwość spotkania w innym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretarzem szkoły

Polityka prywatności

Print Friendly