TRZYMAJ FORMĘ – SP

Harmonogram pracy na rok szkolny 2011/2012 dla szkoły podstawowej

Zadania Odpowiedzialni Termin
Opracowanie harmonogramu Koordynatorzy akcji   X 2011r.
Zapoznanie z harmonogramem rodziców, Wychowawcy klas oraz   XI 2011r.
uczniów, nauczycieli koordynatorzy akcji
Powołanie wśród uczniów po dwóch z każdej klasy Wychowawcy klas   XI 2011r.
 koordynatorów akcji IV -VI sp. oraz I – III gim.
 „Woda źródłem zdrowia i życia” – konkurs – na plakat Jolanta Dębska   XII 2011r. –
dla klas I – VI sp. Magdalena Kapuścińska   15 II 2012r.
„Przynieś ulgę środowisku naturalnemu” – gazetka Jolanta Dębska   15 II 2012r. -.
klasowa dla klas IV – VI sp. Magdalena Kapuścińska    31 III 2012r
 Wyliczamy Wskaźnik BMI klasy VI Nauczyciele matematyki    III 2012r.
Koordynatorzy akcji
Akcja mierzenia ciśnienia klasy V – VI sp. Pielęgniarka szkolna   IV 2012r.
Pogadanki pielęgniarki – „Higiena życia
codziennego”
Apel – Światowy Dzień Zdrowia Magdalena Kapuścińska   IV 2012r.
Katarzyna Natkańska
Jolanta Dębska
Tłuszcz z umiarem – nie przetłuszczaj się – konkurs Magdalena Kapuścińska   V 2012r.
na plakat dla klas IV – VI sp. Katarzyna Natkańska
Jolanta Dębska
Zarzuć witaminę – ankieta Jolanta Dębska   V 2012r.
Konkurs (gazetka klasowa) witaminowy dla klas III sp. – Magdalena Kapuścińska
 witaminki A, B, C Wychowawcy klas III sp.
Apel podsumowujący akcję Magdalena Kapuścińska   VI 2012r.
Katarzyna Natkańska
Jolanta Dębska

  –

 – Planowany jest również ewentualnie piknik zdrowej żywności.

 – Przez cały rok szkolny na bieżąco uaktualniana jest przez uczniów gazetka programu Trzymaj Formę.

Koordynatorzy akcji – Magdalena Kapuścińska – Urbaniak, Katarzyna Natkańska, Jolanta Dębska

Print Friendly, PDF & Email