Składki na fundusz Rady Rodziców

Brwinów, 15.09.2020 r.

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Informujemy, że wysokość składki rocznej na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 nie ulega zmianie i wynosi:

80,00 zł – za pierwsze dziecko

40,00 zł – za drugie dziecko

20,00 zł – za trzecie (i kolejne) dziecko

W bieżącym roku szkolnym preferowaną formą płatności składki jest przelew. W tytule przelewu na Radę Rodziców należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

numer rachunku: Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/ Brwinów

10 9291 0001 0097 6624 2000 0010

Składki są dobrowolne i zasilą fundusz Rady Rodziców, z którego opłacane są m.in. nagrody w konkursach szkolnych, czy nagrody książkowe na koniec roku szkolnego. Państwa zaangażowanie pomoże Radzie realizować zadania zmierzające do wspierania działalności statutowej szkoły.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Prezydium Rady Rodziców ZSO

Print Friendly, PDF & Email