Rada Rodziców z apelem do Rodziców

Brwinów, 31.08.2020 r.

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

Zasady funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021 – apel do rodziców

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Szkoła przygotowała procedurę przygotowującą nas do funkcjonowania w placówce w trakcie pandemii.
Poniżej przekazujemy kilka najistotniejszych informacji, które mogą okazać się dla Państwa przydatne:

  • świetlica – będzie w roku szkolnym funkcjonowała w reżimie sanitarnym, niemniej jednak prosimy o bardzo rozważne zastanowienie się nad potrzebą zapisania/ korzystania dziecka ze świetlicy. Prośba ta wynika z troski, aby przebywały w niej tylko te dzieci, które naprawdę potrzebują. Chcemy uniknąć nadmiernej ilości dzieci w jednym pomieszczeniu;
  • szkolny sklepik – pozostanie zamknięty do odwołania;
  • stołówka – zapadła decyzja o reorganizacji pracy; zostanie ograniczona możliwa liczba osób przebywających w pomieszczeniu oraz będzie wydawane tylko jedno danie. Dzieci będą siadać przy pojedynczych stolikach, a posiłki będą donoszone do dziecka. Klasy I-III będą korzystać ze stołówki również poza przerwami pod opieką wychowawcy w gronie klasowym. Każdorazowo stołówka będzie dezynfekowana przed przyjęciem kolejnej grupy;
  • maseczki/ przyłbice/ półprzyłbice – na drodze konsultacji Dyrekcji z RR postanowiono, że poza klasą dzieci będą zobligowane do noszenia masek/przyłbic. Stąd prośba o wyposażenie dzieci w ww. przedmioty we własnym zakresie;
  • poruszanie się po szkole – zostanie ograniczona do niezbędnego minimum możliwość poruszania się po placówce; prosimy o zapoznanie się z procedurą zamieszczoną na stronie szkoły oraz przekazaną w dzienniczku elektronicznym każdemu rodzicowi/opiekunowi. Wprowadza ona również ograniczenia przy odprowadzaniu dzieci do szkoły i wejścia do budynku (szatni);
  • dodatkowe przedmioty – reżim sanitarny narzuca ograniczenia w przynoszeniu do szkoły przez uczniów dodatkowych przedmiotów, np. zabawek, pluszaków, itp. Prosimy zatem o zwrócenie uwagi na to co dziecko zabiera ze sobą do szkoły;
  • apele/ uroczystości – zostają wstrzymane do odwołania w celu uniknięcia większych zgromadzeń;
  • izolatka – w szkole zostało wybudowane dodatkowe pomieszczenie, które będzie wykorzystywane w sytuacji konieczności odizolowania dla osoby z objawami infekcji; oznacza to jednocześnie, że dzieci, które pojawią się w szkole z przeziębieniem/ infekcją/ podwyższoną temperaturą zostaną skierowane do izolatki, a szkoła uruchomi procedurę COVID-19, tzn. poinformuje odpowiednie służby sanitarne oraz skontaktuje się z rodzicem/opiekunem ucznia w celu jego odebrania w ciągu 1h. Dlatego też prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasady, że nie posyłamy do szkoły dziecka z jakąkolwiek infekcją (katar, kaszel, ból gardła, podwyższona temperatura, etc.);
  • mierzenie temperatury – zgodnie z procedurą każdy pracownik szkoły będzie na wejściu miał mierzoną temperaturę, granicą wejścia do budynku będzie temperatura poniżej 37,5 stopnia.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, w trosce o wspólne zdrowie – dzieci, nauczycieli i naszych rodzin, prosimy o odpowiedzialność i dużą wrażliwość we wszystkich aspektach związanych z posyłaniem dziecka do szkoły.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem dzieci rozpoczynają naukę w tym roku szkolnym stacjonarnie. Szkoła może przejść w tryb nauczania hybrydowego lub całkowicie zdalnego wyłącznie za zgodą GIS po analizie sytuacji epidemiologicznej w placówce/regionie.

Przypominamy jednocześnie, że w czasie pierwszych zebrań klasowych z rodzicami wybierzecie Państwo przedstawicieli trójek klasowych. Jedna osoba z każdej trójki jest jednocześnie członkiem Rady Rodziców szkoły. Prosimy o jak najszybsze przekazanie adresu e-mailowego wybranego członka trójki klasowej na radarodzicow@zsobrwinow.pl (także potwierdzenie, jeżeli jest to ta sama osoba, co w ubiegłym roku szkolnym) – pozwoli nam to na sprawne przekazywanie informacji i wspólne działanie, co jest szczególnie istotne w okresie pandemii.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Prezydium Rady Rodziców ZSO

Print Friendly, PDF & Email