Nagroda Rady Rodziców

Nagroda Rady Rodziców
w roku szkolnym 2019/2020

Rada Rodziców ZSO w Brwinowie postanowiła przyznać nagrody uczniom szkoły podstawowej, którzy oprócz bardzo dobrych wyników w nauce wyróżniają się działalnością na rzecz społeczności szkolnej. W tym roku nagrody otrzymują:
1. Wiktoria Jeziorska – uczennica klasy VIII a

W bieżącym roku szkolnym brała udział w chemicznym projekcie edukacyjnym „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem”. Z zaangażowaniem uczestniczyła w działaniach Samorządu Uczniowskiego, przygotowując szereg inicjatyw szkolnych. Reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym. Odznacza się wysoką kulturą osobistą. Jest osobą otwartą i koleżeńską, gotową do niesienia pomocy innym, lubianą w szkole i poza nią.

2. Matylda Parzęcka – uczennica klasy VIII a

Wiele czasu poświęcała na pracę na rzecz klasy i szkoły, biorąc chętnie aktywny udział w inicjatywach Samorządu Uczniowskiego, podczas których dzieliła się pomysłami kreatywnych akcji. Wielokrotnie reprezentowała szkołę  m.in. w konkursach o charakterze plastycznym. Jest osobą lubianą, koleżeńską, taktowną i empatyczną, która z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły i przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną i indywidualną.

Prezydium Rady Rodziców
ZSO w Brwinowie

Brwinów, 24.06.2020 r.

Print Friendly, PDF & Email