Daily Archives: 2 grudnia 2022

Czytanie dla pokoju

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących włączyli się w obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, którego hasło brzmiało: „Czytanie dla pokoju”.

WIGILIA Ponad Miedzą

Niedzielne spotkania i rozmowy przy wydawaniu zupy uświadamiają nam,
że dla wielu osób czas Świąt Bożego Narodzenia nie będzie niósł z sobą radości ich przeżywania. Zadbajmy, aby nikt nie poczuł się wykluczony zwłaszcza w tym wyjątkowym okresie.

Zapraszamy na wernisaż

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych