Plan zajęć oddziałów przedszkolnych

Podział klas i wychowawcy w klasach pierwszych

Podział klas i wychowawcy w klasach pierwszych

Podział klas i wychowawcy w klasach „O”

Podział klas i wychowawcy w klasach „O”

Świetlica – dokumenty

Prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii w świetlicy, oraz o pobranie i wypełnienie Karty zapisu dziecka na rok szkolny 2020/21 z zakładki Świetlica

Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021 – przedszkole

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej 2020/2021

Wyprawka do klasy 1

Lista dzieci przyjętych do klas 1 w rekrutacji uzupełniającej

Lista kandydatów przyjętych do klas I szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

1. Butt Jasmine Sara

2. Elas-Necel Liliana Maria

Wyprawka dla oddziału przedszkolnego

WYPRAWKA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – 2020/2021

Prosimy o podpisanie rzeczy należących do dzieci.

 

– ryza papieru

– blok techniczny x 2

– blok techniczny z kolorowymi kartkami x 2

Praca sekretariatu szkoły

W dniach od 6 lipca do 21 sierpnia sekretariat szkoły czynny będzie w godzinach  8.00 – 14.00.