Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Komunikat dotyczący harmonogramu

Zajęcia opiekuńcze dla dzieci

Zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziału przedszkolnegood 25 maja

4 maja odbyło się w spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu naszej Gminy z Panem Burmistrzem, w czasie którego rozmawialiśmy na temat możliwości otwarcia naszych placówek na potrzeby zajęć opiekuńczych dla dzieci przedszkolnych.

Nie otwieramy placówek oświatowych

Szanowni Państwo,
informujemy, że Organ Prowadzący nie przewiduje otwarcia gminnych placówek oświatowych do dnia 8 maja 2020 r.
O dalszych działaniach będziemy informować.

Dyrekcja  szkoły

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 4 maja (do 15 maja)  rozpoczyna się rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej.

Szczegółowy harmonogram   wraz z dokumentami do pobrania znajduje się w zakładce REKRUTACJA 2020/2021.

Uzupełnione dokumenty prosimy przesyłać drogą mailową na adres szkola@zsobrwinow.pl lub składać osobiście do wystawionej skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku szkoły.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do klasy I z innowacją sportową, proszone są o zapoznanie się z prezentacją dotyczącą działalności klasy umieszczoną poniżej. W zgłoszeniu kandydata należy podpisać „wyrażenie zgody na udział dziecka w uczęszczaniu  do klasy z innowacją sportową”

Milanówek zaprasza ósmoklasistów

Lista przyjętych do oddziału przedszkolnego 2020/21

Zapraszamy na spotkania online

Lista zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice,

poniżej zamieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie na rok szkolny 2020/2021. Jednocześnie przypominamy o obowiązku potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 15-20 kwietnia 2020 roku do godziny 16.00. Oświadczenie woli znajduje się na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”. Oświadczenie to przesyłamy drogą mailową na adres szkola@zsobrwinow.pl.

Lista zakwalifikowanych