Lista dzieci przyjętych do klas I

Dzień Dziecka

Wytyczne dotyczące organizowania
i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Warsztaty dla Rodziców

Konsultacje

Procedury konsultacji nauczycieli z uczniami

Procedury konsultacji z uczniami

Oświadczenie

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas I Szkoły Podstawowej

Nasze prace w dobie koronawirusa

Uczniowie klasy VI na zajęciach informatyki programowali w środowisku Scratch animowane opowieści o Brwinowie lub swoich zwierzątkach. Prezentujemy najciekawsze prace (UWAGA animacja nie jest wspierana przez wszystkie przeglądarki):

 

Projekt Pawła

Zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III – od 25 maja

Szanowni Państwo informujemy, że od 25 maja br. rozpoczną się zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III. Realizacja podstawy programowej nadal będzie odbywała się zdalnie. Pobyt uczniów na zajęciach opiekuńczych w szkole nie zwalnia ich z obowiązku nauki w domu.

Jeśli zdecydują się Państwo posłać swoje dziecko od 25 maja do placówki, musimy wszyscy być świadomi ryzyka, które się z tym wiąże oraz starać się maksymalnie je zminimalizować stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Poniżej do pobrania:
 – Deklaracja, którą rodzice chcący, by dziecko korzystało z zajęć opiekuńczych – będą musieli wypełnić i odesłać do 21 maja na maila szkoły: szkola@zsobrwinow.pl

Deklaracja rodzica (pobierz)

 
 
 – Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół pokazujące obowiązki, jakie musi spełnić dyrektor, nauczyciel i rodzic posyłający dziecko do placówki:

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych 

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji

Warszawa, 13 maja 2020 r.

Co ze szkołami do wakacji?

 Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego