Rozpoczęcie roku w pandemii

Koduj z gigantami

List w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali 31 sierpnia list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Przeczytaj list
Zapoznaj się też z zasadami bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii

Rada Rodziców z apelem do Rodziców

Brwinów, 31.08.2020 r.

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

Zasady funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021 – apel do rodziców

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Plan zajęć oddziałów przedszkolnych

Podział klas i wychowawcy w klasach pierwszych

Podział klas i wychowawcy w klasach pierwszych

Podział klas i wychowawcy w klasach „O”

Podział klas i wychowawcy w klasach „O”

Świetlica – dokumenty

Prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii w świetlicy, oraz o pobranie i wypełnienie Karty zapisu dziecka na rok szkolny 2020/21 z zakładki Świetlica

Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021 – przedszkole

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej 2020/2021