Wychowawcy klas czwartych w roku szkolnym 2021/22

4a – wychowawca- p. Barbara Słupczyńska
4b – wychowawca – p. Magdalena Kacała
4c – wychowawca – p. Jakub Jasiński
4d – wychowawca p. Beata Winko-Rubio

Zapisy do Świetlicy Szkolnej

Informujemy, że zapisy do Świetlicy Szkolnej odbywać się będą w dniach 1,2 września. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego na patio przed świetlicą szkolną od ul. Sportowej będzie zorganizowany „Punkt zapisu”.
Kartę zapisu można również pobrać samodzielnie ze strony internetowej szkoły, wypełnić i zwrócić wychowawcy klasy lub nauczycielowi świetlicy.

Plan zajęć dla grup „O”

Kliknij i zapoznaj się z planem >>>

Zobacz też Wyprawka dla „0” >>>

Uczniowie w grupach „0” i ich wychowawcy

Uczniowie w klasach pierwszych i ich wychowawcy

Lista kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej do klasy I w roku szkolonym 2021/22

WYPRAWKA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – 2021/2022

– ryza papieru formatu A4

WYPRAWKA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – 2021/2022

Warsztaty z programowania

Łąka kwietna w naszej szkole

Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących powstała łąka kwietna. Mimo, że jest niewielka cieszy oczy pięknymi kolorami i  bardzo zbliża nas do natury.