Opatrunki dla Afryki

„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem” ~ Gabriel Garcia Maquez

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i chęci pomocy życie w Afryce może zmienić się na lepsze. 

Dzień Vincenza w Dwójce

28 stycznia z okazji 50-tej rocznicy śmierci wspaniałego pisarza, filozofa – Stanisława Vincenza ósme klasy uczestniczyły online w spotkaniu poświęconym postaci i twórczości tego wielkiego humanisty.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w gminie Brwinów

Od 1 marca będzie trwać rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Warsztaty dla Rodziców

Uczniowie klas 1-3 SP wracają do nauki w trybie stacjonarnym

Szanowni Państwo,
zgodnie z wytycznymi MEiN, od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Zajęcia odbywać się będą wg obowiązującego planu, z zachowaniem wzmocnionego reżimu sanitarnego. Szczegółowe informacje przekażą Państwu wychowawcy. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem uda się zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa nam wszystkim.
Z pozdrowieniami
Zofia Kowalczyk

Warsztaty dla Rodziców

MIĘDZYNARODOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Do II etapu Międzynarodowego Konkursu Języka Niemieckiego LANDESKUNDE – DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH wpisanego na listę konkursów Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zakwalifikowali się  następujący uczniowie:

Warsztaty z programowania

24 grudnia – szkoła zamknięta

24 grudnia (Wigilia) szkoła będzie zamknięta – jest to dzień wolny dla pracowników administracji i obsługi szkoły w zamian za święto 26 grudnia 2020 r., które wypada w sobotę.