Komunikat Dyrektora

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminu zmienione zostały przepisy dotyczące m. in. harmonogramu egzaminów.

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania egzaminu.

Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

Przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania szkoły do dnia 26 kwietnia 2020 roku.

Życzenia Świąteczne

Wiosenna przerwa świąteczna

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Mazowiecka Policja Apeluje!

Mazowiecka Policja Apeluje!
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Komunikaty

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami

Mimo wszystko radośnie witamy wiosnę – tymczasem wirtualnie

Dziś w naszej szkole mieliśmy witać wiosnę Wiosennym Festiwalem Opowieści. Festiwal, niestety, nie może się odbyć, ale to nie znaczy, że nie możemy opowiadać sobie opowieści.

Murarki – pszczoły przy Zagrodzie 2020

W związku z kryzysem epidemiologicznym i pozostawianiem uczniów w
domach, zapraszam na cykl audycji edukacyjnych przez internet. W tamach edukacji zdalnej: „Pszczoły w ogrodzie przy Zagrodzie”.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w Gminie Brwinów.

Mimo zawieszenia zajęć szkolnych, sekretariat szkoły pracuje normalnie, tj. w godz. 8-16.

Dokumenty można składać osobiście, zachęcamy jednak do korzystania z poczty elektronicznej i wysłania skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza na adres: szkola@zsobrwinow.pl   Wypełniony formularz można wysłać też pocztą tradycyjną na adres szkoły:  05-840 Brwinów, ul. Żwirowa 16

Formularze i harmonogram rekrutacji jest dostępny tutaj.