Komunikat

”Szkoły Pełne Talentów”

Nasz szkoła bierze udział w Akcji Lidla ”Szkoły Pełne Talentów” – której celem jest wsparcie talentów dzieci I zmobilizowanie lokalnej społeczności do wsparcia działań szkoły.

Koduj z Gigantami

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Listy dzieci do klas 1

Listy dzieci klas „0”

ZEBRANIA-ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE!

1 września 2022 r. odbędą się zebrania organizacyjne z rodzicami

Grupa 0A –  sala nr 4 godz. 16.00
Grupa 0B  –  sala nr 11 godz. 17.15
Grupa 0C –   sala nr 12 godz. 17.15
Grupa 0D  –  sala nr 4 godz. 17.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uwaga Rodzice dzieci klas 0 i I !
Informujemy, że przydział dzieci do wychowawców i klas zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły 30.08. (wtorek) o godz. 10:00.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
odbędzie się 1 września 2022 r. (czwartek)
w/g harmonogramu

Plan zajęć oddziałów przedszkolnych 2022/23