Rekrutacja

::Rekrutacja do przedszkoli i szkół w gminie Brwinów 2021/22

ikona-wordWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
ikona_pdfWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO  PRZEDSZKOLA
          DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGOikona-word
ikona_pdf DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKUikona-word
ikona_pdf ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
OŚWIADCZENIE WOLIikona-word
ikona_pdf OŚWIADCZENIE WOLI
HARMONOGRAM, KRYTERIA PRZYJĘCIA I OGÓLNE INFORMACJEikona-word
HARMONOGRAM, KRYTERIA PRZYJĘCIA I OGÓLNE INFORMACJEikona_pdf

::Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 2020/21

ikona-word WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
ikona_pdf WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
ikona-word ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ
ikona_pdf ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ
ikona-word OŚWIADCZENIE WOLI
ikona_pdf OŚWIADCZENIE WOLI
ikona-word
ikona_pdf INNOWACJA DLA RODZICÓW 2020

::Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum w Brwinowie >>>

Informujemy, że wszystkie dane osobowe, uzyskane w procesie rekrutacji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO. Z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez naszą placówkę mogą Państwo zapoznać się TUTAJ .

Print Friendly