Archiwum wpisów
BIP

Ceny obiadów

CENA  OBIADÓW  ZA  PAŹDZIERNIK 2018 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ-GIMNAZJUM WYNOSI:
23 dni x 4,00 zł = 92,00 zł. ( cały obiad )

23 dni x 3,00 zł = 69,00 zł. ( II danie )

23 dni x 1,00 zł = 23,00 zł. ( zupa)

Proszę o uregulowanie płatności za obiady w nieprzekraczalnym terminie do
12 PAŹDZIERNIKA 2018 r. u intendentki w stołówce szkolnej
lub na konto: 09 9291 0001 0097 6783 2000 0050

 

UWAGA !

           W przypadku chęci wykupienia obiadu na dany dzień (jednorazowo) proszę o zgłoszenie w/w informacji pracownikom stołówki szkolnej do  godz. 10.00 danego dnia

UWAGA RODZICE!

ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIĄ ZA OBIADY  SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA POSIŁKU 

 

 

 

 

Print FriendlySzkoła bez cyberprzemocy
Program „Owoce w szkole”
Program „Mleko w szkole”
Umiem pływać