Ceny obiadów

CENA OBIADÓW ZA GRUDZIEŃ 2022
16 x 5,00 = 80,00 ZŁ
Proszę o uregulowanie płatności za obiady w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2022 r.  na konto:
09 9291 0001 0097 6783 2000 0050

ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIĄ ZA OBIADY  SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA POSIŁKU 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email