Najmilszy kolega

Z okazji Dnia Chłopaka Mały Samorząd Uczniowski zorganizował KONKURS NA NAJMILSZEGO KOLEGĘ W KLASIE.
Każda z klas miała wybrać najsympatyczniejszego kolegę, a następnie zrobić plakat, na którym zamieści zdjęcie lub narysowany portret tego kolegi oraz informacje, dlaczego właśnie on uzyskał takie miano. Nasi najmilsi koledzy: pomagają słabszym, dotrzymują danego słowa, często się uśmiechają, szanują przekonania i poglądy innych, pożyczają potrzebne rzeczy, są prawdomówni, mili i serdeczni, umieją przyznawać się do błędu i wybaczać błędy innym, cieszą się z sukcesów innych, pamiętają o zwrotach grzecznościowych w stosunku do kolegów i pracowników szkoły. Żaden z nich nie wyśmiewa się z problemów innych, nie skarżyć z błahych powodów, nie zabiera i nie niszczy kolegom ich rzeczy, nie ośmiesza innych, nie kłóci się z kolegami, nie jest zazdrosny, nie obraża się bez powodu, nie kłamie oraz nie popada w konflikty i bójki.
Najmilszymi kolegami w poszczególnych klasach są:
Franciszek Wyszkowski – kl. I a Mikołaj Matuszewski – kl. I d Jakub Sławczyński – kl. II a Michał Jarosiński – kl. II b Krzysztof Grochal – kl. II c Błażej Kaczmarek – kl. II d Filip Dobrzyński – kl. III a Konrad Mengual – kl. III b Adrian Krzysztofik – kl. III c W klasie I e wszyscy chłopcy są wspaniałymi kolegami.
Opiekunka Małego Samorządu Szkolnego
Marzena Przydatek

Print Friendly