Wyniki sprawdzianu w szóstej klasie

Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w szóstej klasie.

Średni wynik dla szkoły wynosił 30,42, co jest wynikiem wyższym niż średni wynik dla gminy – 28,34 i wyższy niż średni wynik dla powiatu – 28,06.

Gratulujemy uczniom klas szóstych i nauczycielom, którzy ich przygotowali.

Mamy nadzieję, że tym wynikiem uczniowie uplasują się w ósmym, najwyższym staninie (wynik bardzo wysoki) i utrzymają poziom uzyskany w ubiegłym roku przez swoich kolegów, obecnych uczniów klas pierwszych gimnazjum.

Print Friendly, PDF & Email