List w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali 31 sierpnia list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Przeczytaj list
Zapoznaj się też z zasadami bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii

Print Friendly