Zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III – od 25 maja

Szanowni Państwo informujemy, że od 25 maja br. rozpoczną się zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III. Realizacja podstawy programowej nadal będzie odbywała się zdalnie. Pobyt uczniów na zajęciach opiekuńczych w szkole nie zwalnia ich z obowiązku nauki w domu.

Jeśli zdecydują się Państwo posłać swoje dziecko od 25 maja do placówki, musimy wszyscy być świadomi ryzyka, które się z tym wiąże oraz starać się maksymalnie je zminimalizować stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Poniżej do pobrania:
 – Deklaracja, którą rodzice chcący, by dziecko korzystało z zajęć opiekuńczych – będą musieli wypełnić i odesłać do 21 maja na maila szkoły: szkola@zsobrwinow.pl

Deklaracja rodzica (pobierz)

 
 
 – Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół pokazujące obowiązki, jakie musi spełnić dyrektor, nauczyciel i rodzic posyłający dziecko do placówki:

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych 

Print Friendly