Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zaktualizowana informację Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

:: Zaktualizowana informacja dot. zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach

:: Pismo do uczniów – Kuratorium Oświaty
:: Pismo rodziców i opiekunów – Kuratorium Oświaty

Print Friendly