Archiwum wpisów
BIP

Weryfikacja karty mieszkańca

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
przypominamy, że karta mieszkańca na podstawie której dzieci korzystają z bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską z miejsca zamieszkania do szkoły wydawana jest na okres 2 lat.
Prosimy o zweryfikowanie terminu ważności karty i w razie jego upływu przedłużenie karty w Urzędzie Gminy Brwinów w Biurze Obsługi Interesanta – pokój 007 na parterze.
szczegółowe informacje:
https://www.brwinow.pl/karta-mieszkanca.html

Dyrekcja
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie

Print FriendlyKalendarz wydarzeń
Szkoła bez cyberprzemocy
Program „Owoce w szkole”
Program „Mleko w szkole”
Umiem pływać