INFORMACJA dla rodziców dzieci dojeżdżających do szkoły – PKS

W związku ze zmianą organizacji dowozu dzieci do szkół gminnych, Burmistrz Gminy Brwinów zwraca się z prośbą o punktualne przyprowadzanie dzieci na przystanki autobusowe, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy linii autobusowej PKS oraz punktualny odbiór dzieci z przystanku autobusowego.

 

Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi nie może opuścić pojazdu. Dlatego też, w sytuacji, gdy na przystanku nie będzie osoby dorosłej (rodzica \ opiekuna prawnego), dziecko zostanie odwiezione do szkoły.

 

Jednocześnie przypominamy, że nieodebranie dzieci ze szkoły do godz. 1730 – zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 210 § 1 k.k. – może być traktowane jako porzucenie dziecka i zgłoszone na policję.

 

Uprzejmie informuję, że dzieci dojeżdżające z Parzniewa Komunikacją Miejską podczas podróży będą pod opieką osoby zatrudnionej w Urzędzie Gminy Brwinów. Na przystanku przed szkołą, przy ul. Sportowej, dzieci będą odbierane przez pracownika Zespołu Szkół nr 2 i doprowadzane do szatni.

Po zakończonych zajęciach uczniowie będą odprowadzeni przez wychowawcę do świetlicy, a następnie przez pracownika szkoły doprowadzeni na przystanek przed szkołą.

 

W przypadku, gdy  zezwalacie Państwo na samodzielny powrót dziecka z przystanku autobusowego do domu, proszę o złożenie stosownego oświadczenia w tej sprawie w sekretariacie szkoły.

Zobacz tu nowy rozkład jazdy PKS

Print Friendly, PDF & Email