Archiwum wpisów
BIP

„SmoG Wawelski”

21 maja odbyło się przedstawienie dedykowane dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej pt. „SmoG Wawelski”.

Spektakl przygotowany na podstawie najbardziej znanej krakowskiej legendy. Przedstawienie wskazywało dzieciom potrzeby kierowania się w życiu codziennym zasadami ochrony przyrody. Aktorzy zwracali uwagę na wartości moralne: odpowiedzialność, wspólną pracę i odwagę. Znakomite opracowanie tekstu, piękna, autorska muzyka, doskonałe, kolorowe krakowskie stroje i rekwizyty stworzyły atmosferę nauki i rozrywki z mnóstwem wrażeń artystycznych.
Serdecznie dziękujemy pracownikom Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa za zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia.

Print FriendlyKalendarz wydarzeń
Szkoła bez cyberprzemocy
Program „Owoce w szkole”
Program „Mleko w szkole”
Umiem pływać