Kategoria: News

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

9 stycznia 2011 roku wolontariusze z całej Polski zbierali pieniądze na leczenie dzieci z chorobami nefrologicznymi i urologicznymi. Już po raz szesnasty, tj. od roku 1996, w akcji wzięli również udział uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 w Brwinowie. Dziewiętnastu wolontariuszy, którym nie groźny był mróz niedzielnego poranka, zebrało się przed Ośrodkiem Kultury OK, skąd z puszkami w dłoniach rozpoczęli zbiórkę. Brwinowianie chętnie ofiarowywali pieniądze, nasi wolontariusze zebrali 5218,94 zł. Dziękuję w imieniu własnym, Fundacji WOŚP, a przede wszystkim potrzebujących dzieci.

Do zobaczenia za rok!

Małgorzata Obsowska,
Szkolny koordynator akcji

Szkolny konkurs Dzien Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”.

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodzony jest 8 lutego 2011 r.

Oceniane będą prace: gazetki, plakaty, ogłoszenia, ulotki, prezentacje multimedialne propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu, uświadamiające o zagrożeniach płynących z niewłaściwego poruszania się w cyberprzestrzeni. Prace należy oddać do 4 lutego 2011 r. do p. Anny Słowikowskiej – nauczycielki informatyki, s. 205

Stypendia naukowe

W roku szkolnym 2010/2011 czworo uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia naukowe ufundowane przez Burmistrza Gminy Brwinów.
Są to:

  • Teresa Radoszewska-Zakościelna – klasa VIb
  • Zosia Sajecka VIb
  • Kacper Słowikowski – Id gim
  • Filip Żarnowiec – Vc

Gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu talentów!!!

Powiatowy Konkurs „Ocalić od zapomnienia”

Sukcesy naszych uczniów w Powiatowym Konkursie „Ocalić od zapomnienia”

Kategoria: Fotoreportaż

SZKOŁA PODSTAWOWA

I MIEJSCE-  Filip  Żarnowiec, klasa Vc

III MIEJSCE- Ewa Wiśniewska, klasa IV b

III MIEJSCE- Natalia Jura, klasa IV b

WYRÓŻNIENIE- Filip Dudek, klasa Vc

GIMNAZJUM

I MIEJSCE- Karina Lewicka, klasa IIa

II MIEJSCE- Edyta Wincenciak, klasa III a

II MIEJSCE- Weronika Polańska, klasa III a

III MIEJSCE- Alicja Wiśniewska, klasa II c

WYRÓŻNIENIA: Kinga Żołędowska, klasa II b; Olimpia Jeleń, klasa IIb

Kategoria: praca literacka

 SZKOŁA PODSTAWOWA

II MIEJSCE-  Antoni Kutyło, klasa Vc

II MIEJSCE- Julianna Skuz, klasa V a

III MIEJSCE- Barbara Chodurska, klasa IV b

WYRÓŻNIENIE- Filip Żarnowiec, klasa Vc

GIMNAZJUM

I MIEJSCE- Olimpia Jeleń, klasa IIb

WYRÓŻNIENIE: Klaudia Wróbel, klasa IIc

Przegląd Form Teatralnych

25 listopada uczniowie naszej szkoły wyjechali na Przegląd Form Teatralnych do Żółwina organizowany przez brwinowski Ośrodek Kultury.

Szkołę prezentowało 5 grup. Przedstawienie „Balladyna” zdobyło wyróżnienie. Gratulujemy.

„Balladyna”

Zuzanna Barzan, Natalia Sacharczuk, Jan Koziołkiewicz, Kinga Marek, Jan Mońka, Czarek Markowski

„Ćwiartka pomarańczy”

Julia Gładkowska, Julia Żebrowska, Olga Orłowska, Jan Słonecki, Alan Rdest, Maciej Zarzycki, Mikołaj Cytrynowski, Georgie Danhoe, Robert Gniadek

„Serialowy świat”

Oliwia Wróblewska, Błażej Wąsak, Dominika Jędrzejewska, Patrycja Kaczmarek, Dominika Chmielińska, Daria Kurpiowska, Paulina Kamińska, Klaudia Wróbel, Alicja Wiśniewska, Mikołaj Drygas, Damian Konecki, Michał Koszewski

 „Bombonierka”

Kamila Wnorowska, Marysia Chojnacka, Gabrysia Śladowska, Martyna Wirowska, Kinga Żołędowska, Olimpia Jeleń, Konrad Zabłocki, Damian Bartosiewicz, Czarek Markowski, Bartek Bolange, Alex Sawwidis, Bartek Pokorzyński, Maciej Olszewski oraz GOŚCINNIE Kajetan Słowikowski, absolwent SP nr 2, obecnie uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie

„Sąd Parysa”

Kasia Pawlak, Wika Matuszczyk, Martyna Śladowska, Michał Piaskowski, Andrzej Rubio, Filip Żarnowiec, Jan Kuczborski, Wojtek Sajecki

Obchody Świeta Niepodległości

W naszej szkole jak co roku obchodziliśmy  Święto Niepodległości.
10 listopada odbył się uroczysty apel, na który zaproszono licznych znamienitych gości. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością kombatanci, burmistrz Andrzej Guzik, przedstawiciel Rady Gminy, przedstawiciele Rady Rodziców.
Młodzież przygotowała wzruszającą inscenizację, były też liczne wystąpienia gości.
W tej uroczystej scenerii uczniowie klas pierwszych gimnazjum ślubowali:

„Mając w pamięci ślubowanie żołnierzy Armii Krajowej,
my uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej
ślubujemy na sztandar, który jest symbolem najwyższych wartości narodowych, swoja postawą, pracą i zachowaniem rozsławiać dobre imię szkoły – ŚLUBUJEMY
Ślubujemy czerpać wzory z postawy naszych patronów,
być nieugiętymi w pokonywaniu przeszkód,
wytrwałymi w dążeniu do celu – ŚLUBUJEMY
Kierować się miłością do drugiego człowieka,
szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem – ŚLUBUJEMY.
Ślubujemy być patriotami,
szanować tradycje narodowe,
przyczyniać się do rozwoju naszej umiłowanej ojczyzny
Rzeczypospolitej Polskiej – ŚLUBUJEMY”

11 listopada dyrekcja, nauczyciele i uczniowie brali udział w obchodach Święta Niepodległości zorganizowanych przez władze miasta.
Obchody 92 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się Mszą św.; dalsze uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Niepodległości w Brwinowie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Gratulujemy

uczniowi Gimnazjum Nr 2, Arkowi Wróblowi, który za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010, w Zespole Szkół nr 2 otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna

Uczniowie i Pracownicy Zespołu Szkół nr 2

Spotkanie z Misjonarzem

W ramach Tygodnia Misyjnego 26 października w naszej szkole odbyło się spotkanie z misjonarzem.

Ksiądz Jan Kędziora, ze Stowarzyszenia Księży Pallotynów, 20 lat przebywał w Kongo –  niedaleko Rwandy.

Korzystając z uprzejmości Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, zaprosiliśmy  księdza, aby opowiedział nam o życiu ludzi, wśród których mieszka adoptowany przez uczniów naszej szkoły – Gilbert.

Od 2005 roku nasza szkoła uczestniczy w Pallotyńskiej Adopcji Serca i otacza swą opieką chłopca z Rwandy, który w wyniku wojny domowej stracił najbliższych. (Gilbert ma w tej chwili 15 lat).

Spotkanie odbyło się w auli w trzech grupach wiekowych:

Grupa I – to gimnazjaliści

Grupa II- klasy IV-VI

Grupa III – klasy I-III

Wszyscy z uwagą i zainteresowaniem słuchali opowiadań księdza.

Opowiadania i wspomnienia misjonarza urozmaicały zdjęcia, filmy oraz liczne pamiątki przywiezione z Kongo. Dzieciom bardzo podobała się piłka zrobiona ze starych, zwiniętych w kulę i sklejonych taśmą reklamówek oraz gitara, w której struny były ze szprych rowerowych.  Największe wrażenie zrobiła na wszystkich informacja, że cukier tam jest lekarstwem i nikt nie używa go codziennie. Zaskoczeniem  był również fakt, iż jeden obiad dla dziecka w Kongo czy Rwandzie kosztuje tylko 50 groszy, których niestety nie mają, aby codziennie zjeść posiłek.

Na zakończenie dzieci pomodliły się za misjonarzy, otrzymały od księdza błogosławieństwo i obiecały, że będą wspierać misje swoją modlitwą i, o ile to możliwe, materialnie.

Beata Kowalczyk

Wnioski z nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010

1. W szkole prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów w oddziałach przedszkolnych poprzez indywidualizację procesu rozwoju ucznia. Szkoła kontroluje spełnianie obowiązku przedszkolnego.

2. W szkole przeprowadzane egzaminy i sprawdziany również próbne podlegają gruntownej analizie, a jej wyniki są wykorzystywane do ustalenia trudności, na jakie napotykają uczniowie oraz do podjęcia działań w celu ich wyeliminowania poprzez:

– stosowanie właściwych metod kształcenia uczniów,

– pełne wykorzystywanie właściwie dobranych środków dydaktycznych,

– efektywne wykorzystanie czasu pracy i umiejętności dydaktycznych

nauczyciela,

– organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów tak, aby nie kolidowały

z zajęciami planowanymi.

3. Oferta edukacyjna szkoły zaspokaja potrzeby uczniów i ich rodziców. Programy nauczania zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy. Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań i aspiracji uczniów. Warunki lokalowe, wyposażenie i kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz potencjał intelektualny uczniów pozwalają na poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

4. Procesy edukacyjne są w szkole planowane, zorganizowane i monitorowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczniowie są motywowani do nauki i aktywizowani, otrzymują informacje o uzyskiwanych wynikach, nauczyciele modyfikują metody pracy oraz współpracują ze sobą. Nauczyciele stosują ćwiczenia doskonalące rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe na wszystkich etapach kształcenia.

5. Działania wspierające rozwój uczniów oraz podejmowane przez nauczycieli formy i metody pracy przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkoły i wpływają na osiąganie przez uczniów coraz wyższych wyników w nauce (wyniki ze sprawdzianu uczniów szkoły podstawowej uklasowały się w 9 najwyższym staninie, wyniki gimnazjalistów w 7 wysokim i 8 bardzo wysokim staninie), a także na rozwijanie w nich samodzielności i chęci podejmowania działań na rzecz innych.

6. Postawy uczniów promowane i kształtowane przez szkołę są zgodne z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Informowanie uczniów i ich rodziców, o tym jak duży mają wpływ procesy edukacyjne zachodzące w szkole, pozwalają na podejmowanie wspólnych działań opartych na demokratycznych zasadach.

7. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym korzystnie wpływa na rozwój uczniów i wizerunek szkoły, jako instytucji dbającej o jakość kształcenia. Działania podejmowane przez szkołę służą promowaniu wartości edukacji i są cenione przez uczniów, ich rodziców oraz środowisko lokalne.

8. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych przez nią działaniach. Realizowane przez szkołę inicjatywy i przedsięwzięcia wspierające rodziców w wychowaniu ich dzieci pozwalają na zaangażowanie większej grupy rodziców w działania podejmowane przez nauczycieli.
9. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. Posiadane przez nią wyposażenie, materiały i pomoce dydaktyczne sprzyjają właściwemu procesowi kształcenia. Baza dydaktyczna zapewnia właściwe kształcenie.

Oferta szkoły obejmuje wykorzystywanie nowoczesnych technik i programów multimedialnych.